KAOS KOMPLO TEORİSİ I/Kezer

2010-03-29 15:34:00

 KAOS KOMPLO TEORİSİ I/Kezer

 


 


Anayasa değişiklik taslağının kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra , gündeme düşen YAZILI, SÖZLÜ kimi açıklamalara baktığımda ister istemez aklıma 1960 lar geldi. 1921 Anayasamız (kurtuluş savaşı sürecinde olağan üstü durumda günün şartlarına göre kabul edilen anayasa) hariç hiçbir Anayasamızın SİVİL olmadığını da dikkate aldığımda “tarih tekerrürden ibarettir” GERÇEĞİNİ?! Birileri bu Aziz Millete bir kez daha mı yaşatacaklar? Sorusunu düşünmeden edemedim. Ve düşüncelerim beni KAOS KOMPLO TEORİSİNİ yazmaya itti. KAOS KOPLO TEOİRİSİ ister demokrat bir hukukçunun düşünsel , ürkütsel, korku(t)sal fantezisi deyin; isterse kendiliğinden harekete geçen ÇOKLU ADIMLARIN ORTAK BİLİNÇLİ , DERİN OLİGARŞİK BÜROKRATİK YAPININ “çılgın” buluşu deyin… Okuyucu düşünmekte ve düşüncesini dile getirmekte tamamen serbesttir. Son kertede “komplo teorisidir!”… Her türlü katkıya ve eleştiriye açıktır.


 


KAOS KOMPLO TEORİSİ NEDİR?


 


Kaos komplo teorisi özetle ; anayasa değişikliği bahane edilerek ve de gerekçe gösterilerek TBMM ni etkisizleştirmek , AKP nin kapatılarak AKP nin önde gelen siyasilerini TUTUKLAYARAK demokratik hukuk devletine AĞIR DARBE vurmaktır. 1960 larda DEMOKRAT PARTİ nin başına ne geldiyse aynısını yada benzerini yaşatmaktır hem millete hem de hükümete…Ve tüm bunları yaparken de HUKUK DEVLETİ VE CUMHURİYET kavramlarını kendilerine KORUYUCU KALKAN olarak kullanılmasıdır


 


KAOS KOPLO TEORİSİNİN İŞARET FİŞEKLERİ NELERDİR?


 


A)        İrticanın ODAĞI olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından TESCİLLENEN bir partinin ANAYASA VE HATTA YASA YAPMA hak ve yetkisi yoktur. Bu argümanı siyasiler, kimi dernekler, kimi hukukçularla YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA sıklıkla işleyerek BULANIK VE HUKUK DIŞI BİR ALGILAMA sağlamak.


 


B)        Anayasa değişikliğinin ANAYASAYA AYKIRI olduğunu, ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEZ maddelerine açıkça aykırı olduğunu her platformda , her alanda HER DAİM tekrarlamak. Anayasa maddeleri arasında HİYERARŞİ olduğu İZLENİMİ yaratmak.


 


C)        Anayasa değişiklik oylamasına BÜROKRATİK DEVLET PARTİLERİNİN (CHP+MHP) ve üç beş AKP vekilinin katılmaması sonucu , mevcut değişikliğinin İRTİCA VE BÖLÜCÜ lerin ANAYASASI olduğu yönünde KARA PROPAGANDA yapmak. MECLİSTEKİ oylamayı ve süreci KİLİTLEYECEK mekanizmayı harekete geçirmek.


 


D)        Anayasa değişikliğinde HSYK, ANAYASA MAHKEMESİ , ASKERİ YARGI ile PARTİ KAPATMALARINI düzenleyen maddelerin KUVVETLER AYRILIĞINA, HUKUK DEVLETİNE , DEVLETİN/CUMHURİYETİN/KURUCU MECLİSİN  KURULUŞ FELSEFESİNE aykırı düştüğünü işleyerek DÜZENLEMENİN ANAYASA MAHKEMESİNE gittiğinde HAZIR İPTAL GEREKÇELERİNİ ilan ve ikaz etmek.


 


E)        Anayasa değişikliği sürecinde hükümet üyeleri hakkında ANAYASAYI İLGA SUÇLAMALARI ile suç duyurularında bulunmak.


 


F)        Değişiklik önerisinin TBMM de oylaması bitip REFERANDUMA sunulmadan ANAYASA MAHKEMESİ GİDEREK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ İPTAL davası açmak. REFERANDUMA gitse de referandumda çıkacak HALK İRADESİNİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ile yok saymak.


 


G)        AKP hakkında KAPATMA DAVASI AÇMAK. Ve kapatma davasını KUVVETLER AYRILIĞI İLE HUKUK DEVLETİNİ , ANAYASAL KURUMLARI YOK EDECEK EYLEMLERİN ODAĞI EKSENİNE oturtmak, anayasa değişiklik taslağını ve TBMM oylamasını KAPATILMA iddiası ve gerekçesi yapmak.


 


F)        SİVİL DARBE söylemlerini basında, medyada, açık oturumlarda ve mitinglerde dile getirmek.


 


H)        Bazı bürokratların kimi sıradan hukuka aykırı uygulamalarından yola çıkılarak HÜKÜMETİN GENEL BİR TASARRUFU ve uygulaması gibi gösterecek haberler yapmak.


 


I)         Sokağı, üniversiteleri hareketlendirecek ve manipüle ettirecek ADIMLARA DESTEK vermek ve kışkırtmak. TEKEL İŞÇİLERİ üzerinde işçileri sokağa taşımak.


 


İ)         Anayasa değişikliğin bir şekilde , mutlaka İPTAL edileceğini BASIN-YAYIN-BİRİFİNG-BİLDİRİ-AÇIKLAMA VS… yollarla kamuoyuna duyurmak.


 


Vs… vs… vs… milletin nazarında SOMUT HİÇBİR gerçekliği ve derinliği olmayan SOYUT VE İÇİ BOŞ anlamsız tartışmalarla GERGİN VE KIRILGAN BİR ZEMİN/ORTAM meydana getirmektir.


 


KAOS KOMPLO TEORİSİNDE  YARGI?


 


A)        AKP hakkında TEDBİRLİ/YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ kapatılma davası açmak. ANAYASA MAHKEMESİNCE partinin ve hükümetin ÇALIŞMASINI, HÜKÜMETTE KALMASINI sakıncalı (ODAK) bularak YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI vererek HÜKÜMETİ GEÇİCİ OLARAK görevden almak.  Anayasada yer almayan TEDBİRİ anayasayı yorumlayarak VAR OLDUĞUNU kabul etmek.


 


B)        Anayasa değişikliği kapsamında AKP yöneticileri ve bir takım bürokrat hakkında ANAYASAYI İLGA SUÇU işledikleri hakkında SUÇ DUYURULARINI KABUL EDEREK kimi üst düzey yöneticiler ,Bakanlar ve milletvekilleri  hakkında İVEDİ SORUŞTURMA AÇARAK TUTUKLAMA KARARLARI  ALDIRMAK.


 


C)        ANAYASA MAHKEMESİNCE referanduma gidilmeden mevcut değişiklik hakkında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve bilahare İPTAL kararı vermek.Yada referandum sonrası HALK İRADESİNİN/KURUCU/ASİL/BAŞAT/ASLİ İRADENİN yerindelik denetimi ile YOK SAYMAK.


 


D)        “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” GİBİ benzeri TCK maddelerini DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ yok etmek ve AYDINLARI TASFİYE etmek için derhal yürürlüğe koyarak MEVSİMSEL VE DÖNEMSEL SUÇ sezonunu açmak. 28 Şubat sürecindeki gibi düşünce ve siyasi kalemler/aydınlar hakkında peş peşe davalar açmak.


 


KAOS KOMPLO TEORİSİNİN YÜRÜRLÜK İŞARETLERİ, SOMUT GÖSTERGELERİ NELERDİR?


 


A)        Anayasa değişiklik taslağı kapsamında hükümet üyeleri ile bürokratları hakkında SUÇ DUYURULARI … Gündemde olan “malum” davanın bazı avukatlarınca bu süreçte SIKLIKLA BENZER DİLEKÇELERLE suç duyuruları, şikayetlerin, basın açıklamalarının yapılması ihtimali.


 


B)        CHP Lideri Deniz BAYKAL ın 28.03.2010 BURSA KONUŞMASI.


(Baykal, tüm uyarılara rağmen AK Parti'nin Türkiye'yi bir krize sokacağını ve sonra krizin altında kalınca oturup ağlayacaklarını ileri sürerek, 'Ülkeyi o krizin altına sokmayın. Masayı devirmeye kalkmayın, masanın altında kalabilirsiniz. Masanın devrilmesini, sizin masanın altında kalmanızı istemiyoruz, yarın sizin de ağlaşır hale gelmenizi istemiyoruz. Bırakın bu işi, noktalayın ve bitirin' dedi. Milli Şef İNÖNÜ nin “SİZİ BEN BİLE KURTARAMAM” sözüne ve düşüncesine açık atıf ve tehdit.


http://www.malatyasondakika.com/detail/540025-chp-genel-baskani-baykal-bursa-da-(3).html)


 


C)        DEMOKRAT YARGIYA ve üyelerine açık yada gizli baskı uygulamak. Demokrat Yargı Başkanının basına yansıyan “baskıya dair” görüş ve düşünceleri.


 


KAOS KOMPLO TEORİSİNİN HANGİ BEKLENTİLERLE VE UMUTLARLA YÜRÜRLÜĞE KONULACAĞI…?


 


1)         Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının AKP hakkında 2010 yılında İKİNCİ KAPATMA davası açılacağına olan inanç ve düşünce.


2)         Anayasa Mahkemesinin 367 ve 10-42 değişiklik İPTAL kararları ile PARTİ KAPATMA KARARLARI. Muhtemel anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesine götürülmesi halinde İPTAL EDİLECEĞİNE olan kesin inanç ve düşünce.


3)         HSYK nın Van Savcısını İHRACI, Erzurum Savcılarının YETKİLERİNİ almaları ile Anayasa değişikliğine olan muhalefeti. Danıştay ve Yargıtay ın anayasa değişikliğine olan açık muhalefeti. Kısaca yüksek yargının ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE tümden  karşı olduğu inanç ve düşünce..


4)         ASKERİ YARGIDA VE YAŞTA değişiklik taslağı  , Muvazzaf ve emekli kimi askeri personelin SİVİL YARGIDA yargılanıyor olmaları, ile tutuklanmış olması. ASKERİN anayasa değişikliğine muhalefet edeceğine olan inanç ve düşünce.


5)         DEVLETTEN BESLENEN kimi iş adamlarının ve  bir kısım BRİFİNGLENMİŞ medyanın HAZIR KITA sivil iradeyi etkisiz kılmak için TALİMAT/TAVSİYE/ÖNERİ beklemesi.


7)         Uluslar arası arenada ERMENİ TASARILARININ peşi sıra kabul edilmesi sonucu HÜKÜMETİN FEVRİ ÇIKIŞLARI nedeniyle HÜKÜMETİN YALNIZLAŞTIRILMASI, Yahudi Lobisinin çabaları ile TÜRKİYE nin güçlenmesini istemeyen çevre ve ülkelerin BÜROKRATİK OLİGARŞİK KAOS KOMPLO TEORİSİNE /DARBEYE YEŞİL IŞIK yakacak olmalarına olan düşünce ve inanç.  


8)         UZAN Grubunun 20 milyar dolarlık DAVAYI KAZANACAĞINA olan inanç ile YENİ BİR EKONOMİK kriz beklentisi.


 


 


29.03.2010


 


 


İkinci yazı ise KAOS KOMPLO TEORİSİ başarıya ulaşır mı? Milletimiz ve devletimizin ulaştığı ile demokratik olgunluk ve bilincimiz KAOS KOMPLO TEORİSİ KARŞISINDA NASIL TAVIR alır?  KAOS KOMPLO TEORİSİNİN ekonomik, siyasal, sosyal, hukuk , parlamento, partiler, birey, internet, medya, milli irade vs… unsurlara yansıması nasıl olur?


 


NOT: İşbu yazı tamamen anayasa değişiklik sürecinde  OLABİLECEK EN KÖTÜ SENARYO düşünülerek ve hayal edilerek , bir “çılgınlık” ve kırılma anında,kısmen dahi uygulanırsa olacaklar hakkında ön fikir, beyin fırtınası tartışması yapmaktır. Her görüşün ve her düşüncenin OLUMLU YADA OLUMSUZ katkısı, eleştirisi beklenir.

0
0
0
Yorum Yaz