MAKALE GÜNCESİNDEN/TARAF OLMAK/Kezer

2008-05-21 08:42:00

MAKALE GÜNCESİNDEN/TARAF OLMAK/Kezer

Taraf kelimesinin TDK sitesinde altı farklı anlamında biri de : "İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri:" olarak tanımlanmıştır.

Yazının genelinde taraf olmanın menfi yönlerine işaret edilmiş olunması taraf kavramının menfi içerikli bir kavram olduğu anlamına gelmez. Bazı kelime ve kavramlar ya sırf müspet yada sırf menfidir. Taraf kavramı ise her ikisini de içerir. Bu kısa yazı dizisinde menfi yönlerine dikkat çekmeğe çalışacağım...

Taraf olmak veya bizatihi taraf kelimesi kendi içinde bir eylemliliğe davet eder daha da açıkçası eylemliliği içerir. Taraf olan birey edilgen değil etkendir. Taraf olmakla veya taraf durmakla artık kendi konumunu veya muhatabının konumuna göre kendi yerini belirlemiş ve yer yer de yerini muhkemleştirmiştir.

Taraf olmak bir başka bakış açısıyla muhatabın konumuna göre koordinatının belirlenmesini gerektirdiğinden , katı ve sığ taraf olanın konumu sabittir. Cümleyi açacak olursak; taraf olmak sabit konumdur. Sabit konum ve sabit düşünce durağanlığı beraberinde getirdiğinde; taraf olan değişime-dinamizme-gelişme ve genişişlemeye şiddetle karşıdır. Taraf olan var olan kurulu düzenin tüm eksik hatalı ve çürümüş yanlarını göremez ve görse bile fikri sabit konumundan dolayı daha güzeli hayal edemeyeceğinden çatışmacı ve başkalaştırıcı-ötekileştirici bir ruha sabittir.

Kişiler bazen kendilerini kendi müktesabatlarına ve düşlerine göre değil de muhalif olduğu tarafın konumuna göre tarif ederler. Taraf olanın zihin dünyası; "muhalif kesimden iyilik neşet etmez" ilkesiyle evrildiğinde "yazıya değil yazılana" bakarlar. Bir başka anlatımla asıl olan zarftır taraf olanın gözünde dikkate ve kayda alınacak olan... Mazrufun önemi yoktur. Ki mazrufla tüm dış ve iç etkenlerden uzak bir şekilde yüzleştiğinde kendi bilgi dağarcığının ve tüm ilkelerinin kumdan kale gibi yıkılacağını da iyi bilir.

Taraf olan taraf olduğu bir durumu tartığında gözü terazinin ibresinde değil de; kendi taraftar dünyasında ve konumunu belirlediği muhatabın gözlerinde olur! Terazinin ibresini kaçıran bir gözün de hakikata dair seslenişlerinin yaşamın doğal dengesinde bir yansıması olamaz!

Her devlet ve her yasanın ilk sözü; kendini var eden ve kendine uyulan bireylere karşı "tarafsız" bir el olduğunu deklare etmesidir. Yasalar ve sistemler olabildiğince soyut-genel-renksiz-eşit uzaklık ve mesafede olmakla tarafsız konumunu korumaya çalışırlar... Devletin-sistemin ve yasaların tarafsızlığı devleti-sistemi ve yasaları uygulayan ve can verenlerin de MUTLAK SURETTE tarafsız olmasını gerektirir. Hatta soyutu somuta çeviren ve dış dünyaya bir kesit sunan kamu görevlilerin mutlak surette tarafsız olması gerekir.

Kısa bir girizgahtan sonra spesifik olarak tarafsız olması gerekirken bir şekilde taraf olan düşüncelerden (kamusal görevlilerinden) gün ışığına çıkan taraf olmanın menfi örneklerini kısaca analiz edecek olursak:

Aklıma bir İl Emniyet Müdürünün yazılı ve görsel medyanın önünde kendisine el uzatan milletvekillerinin* niyetini sorguladığını, milletvekillerini "iman tazelemeye" "günah çıkarmaya" "iyi bir yurttaş olduklarını" kanıtlamaya davet ettiği kareler geliyor...

Hali hazırdaki yasalara göre hareket eden ve TBMM de yer bulan tüm partiler demokratik hayatının vaz geçilmez unsurları olduğu ve milletvekillerinin kendilerini seçen kesimi değil de tüm milleti temsil ettikleri aklıma düşüyor. Azarlanan-horlanan-aşağılanan milletvekilleri karşısında kendimi çırılçıplak bir stadyumda teşhir edilir olarak görmenin utanç ve çaresizliğini yaşıyorum...

Evet taraf olan bir kamu görevlisi tüm iyi niyeti ile hareket ediyor. Oysa iyiniyetli de olsa kötü niyetli de olsa taraf olmanın kendisi sakat bir durumdur. Tıpki telekulak gibi...

Peki yargı(ç)da taraf olmak neye tekabül eder ve taraf olamanın ne gibi sıkıntıları olur? O da ikinci yazının konusu...

*Bahse konu milletvekilleriyle bin yıl geçse bir salise dahi aynı düşünceyi ve düşü paylaşmadığımı ve paylaşamayacağımı da ayrıca ifade etmek isterim...

0
0
0
Yorum Yaz