Savruluş/Kezer

2009-02-04 19:35:00


Savruluş/Kezer

Var mıyım yok muyum; şu kayıp metruk zamanda ?
Med cezir haldeyim... Ürkerim  ne kopar canda!

04.02.2009/Van

0
0
0
Yorum Yaz