Düş/Kezer

2009-06-02 20:08:00

Düş/KezerSilinmez kalem olsam, bir şairin elinde...Şiir olup akarım, narin yarin belinde...02.06.2009/Van Devamı

Aşk Söyletir/Kezer

2009-06-02 08:04:00

Aşk Söyletir/KezerAşk kendi hükmünü söyler, bizlerse kendimize ait iz ararız!Oysa yazgılı bir senaryonun nesnel figürleri,Rüzgarda savrulan güz yaprağı,Okyanusta bir çöpte yol alan karıncadan pek de bir farkımız yok ...Bunları niçin mi yazıyorum inan hiç bilmiyorum.Belki içsel bir çığlığın gün ışığı araması belki tümcelerin isyanı,Yada şairin şiire tatsaklığı...Bilmiyorum açıkçası! Say ki bir yaz yağmuru geçip gitti aşka hasret gözlerimizde.Aşk yüksek katında son söz söylemişse;Gerekçeli hükmin kısa veya uzun olmasının var mı bir önemi?Düşünsel dünyamda zerre sıcak bir renk yer edinse bir şekilde ve zamanda,Önemserim güzel geçen anları.Namus gibi,Benden doğan bana gülen gül çocuğu koklar gibi.Bir ömür yer edinir naif yüreğimin bakir katlarında.Yaşadığım tüm zamanların ve adımladım tüm şehirlerin,Beni götürdüğü yer; özlemler yaşadığım kent.Yaşadığım kader bana şunu söyledi:Tüm sevgiler,Bütün aşklar,Kapılmalar,Savrulmalar,Terk edişler,Yakarışlar,Bir faninin yaşadığı her duygunun toplamıdır; ebedi sürecek aşk!Gökyüzünde süzülerek ruhumu yağmur oklarıyla yeşerten gül dalım*.Kartal gözlerim yok kabul ama seni bulan el benim!02.06.2009*Ebedi eşim. İki cihanda bana kader olan uğur böceğim. Biricik gelincik sevgilim. Devamı

Aşk Vuslatı/Kezer

2009-05-30 12:57:00

Aşk Vuslatı/KezerÖzlem gündüz, vuslat gece! İkisi iç içe...Yandım naif tende... Yol aldım aşk içe içe...31.05.2009/Van Devamı

Aşk Kendi Kuralını Koyar/Kezer

2009-05-30 12:54:00

Aşk Kendi Kuralını Koyar/KezerGül sevgilim, ben yokum; (k)andığım günden beri...Herşey sen, aşk ışık hızı, ten ve zaman geri...30.05.2009/Van Devamı

Jerico KEZRUS ile Röportaj /KEZER

2009-05-22 19:57:00

Jerico KEZRUS ile Röportaj /KEZERAşağıdaki iki paragraflık cümle Jerico Kezrus un HUKUK VE AÇMAZ kitabından röportaj için yapılan bir alıntıdır. “Açmazları açarak gün ışığının ışıltısını yüreklere ve vicdanlara nakşeden hukukun kendisi açmaz olarak görev yüklenmişse yada toplumsal algılamada hukuk “açmaz” olarak görülüyorsa , çıkmaz sokakları gösteren yol işaretlerinin pek de dikkate alınmayacağı aşikardır!Hukukun “açmazları” açabilmesi için olabildiğince saf, berrak, saydam , duru, objektif, eşitlikçi, özgürlükçü, bireyselliği destekleyen argümanlarla güçlendirilmiş; kapsama alanı ve gücü tüm yurdu içine alacak boyutta olmalıdır. Hukukun adalet pınarından gelen kaynağı ve mecrası köreltilmiş yada saflığı ve asıllığı zedeleyecek dışsal ve içsel müdahaleler varsa , o hukuk pınarından içilen su yürekleri soğutmaz, özgürlükleri de yeşertemez.”Demokratik Kongo Halk Cumhuriyetinin yurt dışına sürgün edilen , baskıcı yönetime muhalif olan ve muhalefetini gerek düşünsel platformlarda gerekse kurucusu olduğu ÖZGÜR BİREY PARTİSİNİ (ÖZBİP) kuran Jerico Kezrus ile gazetemiz ÖZGÜR GÜNCE muhabiri ALİ VELİ tarafından yapılan sanal röportaj. AV- Sayın Kezrus bildiğimiz kadarıyla asıl mesleğiniz avukatlık. ÖZGÜR BİREY PARTİSİNİ (ÖZDİP) kurarak siyasi hayata atılmanız ile birlikte hem partiniz kapatıldı, hem kitaplarınız toplatıldı, hem de uzunca bir süre hapis yattınız! Dışarıdan bakıldığı zaman HUKUK güneşi sizi hukuksuzluklara karşı kuşatıp kucaklayacağına ; sizi çöl sıcağında kasıp kavurmuş. DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİNDE hukuk nereye düşer? Neye tekabül eder? Kısaca ülke hukukunda bahseder misi... Devamı

Davetiye/Kezer

2009-05-19 13:55:00

Davetiye*/KezerEvlilik; Rahman'dan kullara , büyük hediye...Şükür kavuştuk; bizden dostlara davetiye.19.05.2009/Malatya11.07.2009 Malatya Çırağan Düğün Salonu. Devamı

Aşk Etkisi/Kezer

2009-05-19 13:53:00

Aşk Etkisi/KezerYandıkça aşka koşmak; ne garip ne de tuhaf!Yeter bir kez düşsel hazda çoşmak , gerisi laf!Bingöl Yolu/14.05.2009 Devamı

MAKALE GÜNCESİNDEN /KEZER/ HAK VE HUKUK ALANINDA ASLİ UNSUR OLAN

2009-05-12 16:42:00

MAKALE GÜNCESİNDEN /KEZER/ HAK VE HUKUK ALANINDA ASLİ UNSUR OLAN YARGIÇLARIN TUTUMU VE TİTİZLİĞİ Geniş anlamıyla “hak” dar anlamıyla “hukuk” her canlının özünde olan ve o özden ayrılmaz vazgeçilmez kutsal bir değerler bütünüdür. Her canlı nefes aldığı ve ses verdiği sürece ve hatta sonrasında hak ve hukukun koruması altındadır. Hak ve hukuk tıpkı zaman gibi tıpkı güneş gibi bölünemeyen, eksiltilmeyen kendi asli durumunda var olan, yarı soyut yarı somut olan öznedir. Her sistemin, her devletin, her yönetim tarzının, her birlikte yaşamın gerçekleştiği toplulukların hak ve hukukla iç içe olması kaçınılmazdır. Tek canlının yanında ikinci bir canlı var olduğu anda üçüncü figür ve aktör hak ve hukuktur. Devletlerin ve yönetim tarzlarının insan odaklı olması ve yüksek kalite düşünsel birikimlerin özgürce yarışarak tartışması ve derinlikli estetik kaygıların öncelendiği toplumlarda hak ve hukuk asli kaynağından en kısa en temiz en saf şeklinde beslenmesine devam ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.Hak ve hukukun soyut tarafını binlerce yıllık insanlık tarihinden günümüze kadar gelen evrensel kurallar-dizgeler-yasalar-mahkeme kararları oluşturur; somut yanını ise olgular ve olaylar karşısında soru ve soruna çözüm getiren ilk görülen ve göz önünde olan bağımsız –tarafsız-yansız- yargı mensuplarıdır. Yargı mensuplarının odağında ve hassas terazinin en naif ve en görülen noktasında yargıçlar bulunur. Hak ve hukuk alanında somut olguları , daha önceden kapsam alanı tüm taraflarca bilinen usul dairesince çizilen yasal kanıtlar septik bakış açısı eşliğinde, diyalektik düşünsel tartışmadan geçirip ; dışsal ve içsel hiçbir ses ve rengin nüfuz ed... Devamı

Aşk ve Güneş/Kezer

2009-05-09 11:58:00

Aşk ve Güneş/KezerEy karanlık, ne gizlersin? Er geç doğar güneş...Aşk yağmur artık; özlem desen, tek aydınlık eş...09.05.2009/Van Devamı

Aşk ve Yağmur/Kezer

2009-05-08 15:23:00

Aşk ve Yağmur/KezerBu bahar ne yağmur varsa,  hepsi bana yağmış.Aşk; can bulmak için çıkmış yola... Herşey ağmış!08.05.2009/gevaş Devamı

Aşk/Kezer

2009-05-06 17:05:00

Aşk/KezerAşk; bazen rüzgardan sein özlem, bazen vuslat...Hem gece, hem gündüz; ne son ölüm, ne tek hayat...06.05.2009/Yüksekova Devamı

Aşk ve Kar /Kezer

2009-05-05 11:43:00

Aşk ve Kar/KezerHiç uykum yok bu gece... Bir çift göz aşkın bakar...Yanmak varmış narin tende , ey şaşkın ateş kar...04.05.2009/Van Devamı

Düşsel Özlem/Kezer

2009-05-05 11:41:00

Düşsel Özlem/KezerÖzlem; gül olup aksa düşsel tende, çoşarım.Aşk gökte tek yıldız kalsa, hep gece koşarım.04.05.2009/Van Devamı

Sevgiliyi Sevmek*/Kezer

2009-05-02 14:43:00

Sevgiliyi Sevmek*/KezerSeni sevmek; güneşle misket oynamaktır!Hem ateş, hem gurur, bulur beni... Aşk; ham aktır!02.05.2009/Van *Özlem olan Gül Dalıma-Kırmızı Uçurtmama Devamı

Güven Park/Kezer

2009-05-01 11:46:00

 Güven Park /Kezer  Aylardan nisan,Marta uzak, mayısa yakın gün.Yer: Ankara Güven Park. Girişe yakın yerde,Buharı üstünde dört gevrek bir lira.Sıkılmış taze portakal suyu da.Küçük su elli kuruş.Ve büfede günlük gazeteler. Bir gazeteDört simit,portakal suyu ve bir de küçük su alıyorum.Hepsi iki küçük poşet.Yürüyorum parkın kalbine tüm yalnızlığımla. Termosta ağız yakan çay pet bardakta yetmiş beş kuruş.Çantamda var bozukluklar.Demli tarafından diyorum oysa burada çay da tek tip.Gülüyorum ifademe içten içe… Köşe kapmaca tüm banklar.Ne de olsa bedava. İş çıkışı saatleri.Güneş ve güzel  gören yerler fena da olmuyor ha… Süzüyorum etrafı göz ucuyla.Hoş bir sığınak adeta.Genç ve parasız aşıklara sıcak bir liman.“Peki benim işim ne?” diyorum biran kendi kendime."Umudu diri tutmak" diyor; gaipten bir ses bir kuşun ötüşünde. Kıkır kıkır üniformasında liseli çocuklar.Heykelde poz veren gerçeklikten uzak donuk yüzler.Kuşlar ve kumrular ekmek kavgasındalar.Bir kızı boynundan öpüyor genç bir çocuk, mekandan oldukça kopuk.Öpen kim, öpülen kim işte orası pek de belli değil.Kazan kazan durumu, yani yağmurla arkadaşlık. Bir adam üst baş dökük.Elinde cep telefonu.Yüksek sesle, canlı yayın misali kavga edercesine konuşuyor.Boşanma davası varmış.Bir vekili aramış.Çözülecekmiş işi güya…Hukuktan bihaber olsam belki derim de… Sıcak çay,Gevrek simit,Portakal suyu,Gazete,Ve küçük su bitiyor… İlerde Yargıtay, sabah duruşması biten dosyam var.Gidip bakıyorum listeye.Düzelterek onama.Zarar yok, olan biten de .Kâr d... Devamı

Anlık Aşk/Kezer

2009-04-30 08:10:00

Anlık Aşk/KezerTramvayda bir çift iri göz, aşkın düşsel peri...Zaman yokluk; o da hep gider, an gelmez geri...28.04.2009/Ankara Devamı

Özlem ve Ateş/Kezer

2009-04-29 16:05:00

Özlem ve Ateş/KezerSavruk yürek, tek özlemle yanıp olmuşsa yok...Bin renk , bir kelebek; aşka susuz , gül kalbe ok!26.04.2009/Konya Devamı

Ve Sen!/Kezer

2009-04-23 12:10:00

Ve Sen!/KezerVe sen!Anlamış değilim hala.Işık hızıydı; zamanın yoklukluğunda aldırdığın yol.Düş müydü sıcak gecelerde dolunayda saklambaç ,Kırık dökük salıncakta kaybolmak,Kelebek esenliği düş müydü?Yok artık; sorgu sual, artık yok!Hiç olmamıştı gerçi ya,Şimdi , uzaydaki boşluğu da içine alacak bir derinlik kaldı yüreğimde.Kime teşekkür etmeli ki?Sana mı?Şek ve şüpheden uzak gökkuşağına takılan bana mı?Yoksa silinmez kadere mi?Yada yaşayacağı bedeni kendi belirleyen aşka mı?Sahi kime?Hata ve hilafdan uzak yol aldığım günden beri,Az derde girmedi hoyrat başım.Çektiğim sıkıntılarsa kocamış bir şehre bedel.Öte tarafta; perdesiz, merdivensiz  yağmur arzuları da yaşadım.Kar zarar dengesi kurulmuş olsa,Muhasebecim; "abi bu ay ki ka de ve bükecek belimizi" derdi.Neden yazdım tüm bunları dersen?Bil istedim.Sen mutlu olup yedi renge büründükçe ,Beni serinletecek gökkuşağının yaramaz çocukları.Tarih ve şehirsiz olsun işbu şiirim.Tüm zamanlar ve bütün yeryüzü gözbebeğimde su olup denize akıyorsa,Varsın zaman ve mekan kaydı düşülmesin...Kaç kişi bilecek bu şiiri ?İçimdeki yanardağı kaç kişi görecek?Bir mi iki mi?Üç olmadığı kesin...Ve sen!... Devamı

Aşk Yarası/Kezer

2009-04-20 15:54:00

Aşk Yarası/KezerOlur da birgün kanamasa kalpteki yara...Ne yerde, ne gökte sor beni... Yoklukta ara!20.04.2009/Van Devamı

Ali Olmak IV/Kezer

2009-04-20 15:50:00

Ali Olmak IV/Kezer"Kabe'nin rabbına andolsun Ali kazandı!*"Son yok , Hak yolunda... Ölüm ve mezar hoş zandı...20.04.2009/Van Hz. Ali gayri müslüm biri tarafından Rahman yolunda iken şehit düştüğünde dudaklarında DÖKÜLEN SEVİNÇ VE MUTLULUK manifestosu sözcükler... Devamı

Ali Olmak III/Kezer

2009-04-20 15:48:00

Ali Olmak III/KezerTurab, Begoviç, Şeriati... Üç yıldız, tek can...Doğum ve ölüm bize mahsus; tek "Sultan"  zaman!20.04.2009/Erciş-Van Devamı

Ali Olmak II/Kezer

2009-04-20 15:47:00

Ali Olmak II/KezerRuhuma kazıdım, silinmez yiğit hayali...Mekke, Bosna,İran... Tüm yeryüzü Ali!20.04.2009/Erciş Devamı

Ali Olmak I/Kezer

2009-04-20 15:45:00

Ali Olmak I/KezerKayıt düşmüşler: Kamu malına hep namuslu...Namı çok; zorbaya asi, masuma uslu...20.04.2009/Erciş Devamı

Tek Kişilik Düş/Kezer

2009-04-15 08:42:00

Tek Kişilik Düş/KezerSalınma, siyah saçları belinde ürkek kız!Köleyim bu yaz; uçmasın dudaklarda sakız...15.04.2009/Van Devamı

Ece/Kezer

2009-04-15 08:40:00

Ece/KezerHey ay; Antalya-Lara, düşsel dört gün beş  gece...Çatışıp durdu, ruhla beden... Sebep; kraliçe...14.04.2009/Van Devamı

İsyankar Düşünüşler/Kezer

2009-04-13 18:25:00

İsyankar Düşünüşler/KezerKaranlık gecelerde yol aldığım günden beri,Beni çağırır, yüryüzünün tüm yetim çocukları yağmur damlalarında.Er geç ulaşır bana, göklere yükselen yürek yakan masum yakarışları!Bir şimsek çakacak olursa çıkmaz sokaklar beni iaşret eder gizli ve aşikar...Ve ben Hak'kı tanıdım yeni doğan bir bebeğin anne memesindeki kaybolduğu mutlulukta.Artık ölüm mü beni korkutacak ?Yoksa, yoklukta yok olan yüksek makamların alçak kubur "peki efendimcileri mi?" Hayır... Hayır...Hayır...Andolsun ezel ve ebet olana ,İnşaallah can durdukça tende  orta yolun tam ortasında kalacak rahmetten gelen adımız!Çirkeflik dalgasında üstümüze savrulan her ateş sönecek gül avuçlarımızda ....Zerreyim kainatta.Ne olur ne biter bilemem gökkubbe altında.Bildiğim tek şey;  sahip çıkacağım kutlu emanetin baki olduğudur!Bir düş süresinde aldığım yolda asla ve asla ismi silinenlerden olmayacak kartal bakışlarım.Ey yeryüzünü dar eden güneşe gölge düşüren asalaklar!Toparlanın bir alanda...Görülecek gecikmiş bir hesap var ortada.Benim zamanım yok, bilesiniz...13.04.2009/Van Devamı

Yol ve Ben/Kezer

2009-04-12 14:08:00

Yol ve Ben/KezerYol ve ben.Sanki beden ile ruh.Yol çok şey bana; "Hem dost, hem arkadaş , hem sevgili, hem sırdaş. "Toprak ve su.Şiir ile diriliş.Aşk ve ateş.Dostlarım siz ömür sayacı derseniz;Birinde ileri, diğerinde geri...Hem varlık hem yokluk.Doğan ve batan güneşin tek damla sudaki hali...İlk düşe düştüğüm günden beri,Kısaca epeyce zaman öncesinde ,Sorup durmuştum, gecenin en sessiz anında içimdeki ben'e...Bir gün bitince yol,Bitince son nefes,Kim özgür olacak?Mavi alem  ilk kimi alacak bilinmez gizine!Meraktayım...Tıpkı; ana rahminde keşfe çıkmış cenin misali...Baharda güneşe bakan kayısı çiçekleri ürkekliği üzerimde.Onca yıl ve yol sonrasında bildiğim tek hakikat:Benden doğan yol, gün gelir bana ölür ,Ki solduğu gün ,ebedi yolculuk başlar dua ve salalarla...Ey kadim arkadaşım, tek sırdaşım benden dirilen yol!İyi bak yakında ,Tanırsın.Ben senin kayıp çocuğunum...Kadimden bize kader olan gün, gelmedi mi hala?Gör artık  beni , savrulmuş sarı yaprak kılcal damarlarında.Tükenmekteyim; Çıldırtan özlemler, serin kan ve kırmızı vuslat koksun gül yaprağında.Bak işte kıpır kıpır  gökkuşağı benim gibi.Sabır serçe olup uçtu!Onu da mavi kartal kaptı yağmur şahadetinde.Ey yol!Ben senim, ya sen ne kadar bensin kıvrılan ufkum?27.03.2009/Van-Malatya Yolu ve sonrası Devamı

Sultan/Kezer

2009-04-11 13:12:00

Sultan/KezerYay kaşlar, iri gözler, dolgun dudak, gece saç...Ten ay, bel ince, şuh ses, can düş, serin ilaç...10.04.2009/Van Devamı

Septik Sorgular II /Kezer

2009-04-07 12:30:00

Septik Sorgular II /KezerKurursa kılcal damarlar , ilkin aşk uçarmış...Bir gölge vursa ruhu, o yerde suç kaçarmış...07.04.2009/Van Devamı

Septik Sorgular I/Kezer

2009-04-07 12:29:00

Septik Sorgular I/KezerNedir içimi kemiren, girift bilinmezlik?Nerde içkini deviren, bir çift silinmezlik?07.04.2009/Van Devamı