Yürüyoruz!/Kezer

2011-03-20 13:29:00

Yürüyoruz!/Kezer


Tarih : Üç nisan bin dokuz yüz altmış üç.
Sokaklardayız.
Yirmi üç nisan neşesi yer ve gökte.
Yürüyoruz.
Yüksek yerden emir ve komuta zinciri.
Slogan ve afişlerimiz de hazır.
Biraz matbu.
Çokça mahcup.
Bilindik.
Malum.
Yaşasın "anayasa ve hürriyet bayramı"!
Halk ve hak ne der?
Nereye düşer hukuk?
Umrumuzda değil.
Yürüyoruz çıkmaz sokakta.

Bu topraklarda; tarih tekerrürden ibarettir!
Yalancı çıkarmamak lazım.
Yürüyoruz.
Bir, iki , üç...
Dikkat titizliğinde çoşuyoruz!

Onca darbe,
Sayısız muhtıra,
Andıç,
Lahika,
Fişleme,
Çalışma grubu burada değil , uzayda oldu.
Yürüyoruz işte.
Kime ne?
Dostlar, alış verişte görsün!

Demokrasi ve hukuk devleti nereye düşer?
Ne der evrensel hukuk?
Milli irade neresinde kutlu yürüyüşün?
Vesaire vesaire vesaiere...
Bize ne?
Kartaca yıkılmalıdır, arkadaş!


20.03.2011/Gürün
 

0
0
0
Yorum Yaz